Mali Princ – Antoan de Sent Egziperi

PREPORUKE KNJIGA

KNJIGA KOJA SE ČITA VIŠE PUTA

,,Mali Princ’‘ –  delo Antoana de Sent Egziperija koje je ušlo u školsku lektiru.

,,Mali Princ” – Antoan de Sent Egziperi

Obrađuje se u sedmom razredu osnovne škole. Tada se prvi put zaviri u Egziperijev svet. Pošto su to još mlade godine mnoge misli ostanu nedomišljenje, značajne poruke neučitane, ideje neotkrivene, jer prevazilaze moć tog uzrasta. Zato je to knjga kojoj se rado vraćamo i koja se čita više puta u različitim životnim dobima.

Da bih olakšala učenicima, kao sastavni deo pripreme za obradu lektire, pre nego što je uzmu u ruke, izdiktiram set pitanja koja će ih podstaći da zastanu, tražeći odgovore i tako obratiti pažnju na ono najbitinije u prvom čitanju. Možda ćete se lakše podsetiti finih filigranskih detalja i ukrasa u ovom delu, ukoliko ovde navedem neka od njih:

Koliko znate o Antoanu de Sent Egziperiju? Ko je on bio? Kada je napisao ,,Malog Princa”?  Koliko autobiografskog ima u delu? Koje sličnosti uočavate između Antoana i pilota, prijatelja Malog Princa? Kome je autor posvetio delo? U kom licu pripoveda? Zašto? Čije su ilustracije u knjizi? Koliko o izgledu Malog Princa saznajemo iz opisa datih u priči, a koliko na osnovu samih ilustracija? Kako započinje prvo, uvodno poglavlje? Koliko je junak imao tada godina? Koju sliku je video u knjizi o prašumi? Kako je nacrtao tu životinju? Na šta je ona podsećala odrasle? Koji je zaključak, šta odrasli nemaju da bi videli na crtežu spolja i iznutra predstavljeno? Na šta vama liči taj crtež? Koje zanimanje je junak izabrao nakon što se odrekao crtanja? Pre koliko godina mu se u pustinji Sahari dogodio kvar? (Primećujete li da se taj broj ponavlja?) Za koliko dana je imao vode? Koga sreće narednog jutra? Šta mu novi prijatelj traži? Kakve su ovce koje se Malom Princu nisu dopale? Koji crtež na kraju prihvata? Odakle je dečak došao? Zašto su baobabi opasni za prinčevu planetu? Šta ste još saznali o njegovoj planeti? Opišite je. Kakav je Mali Princ? Koje osobine poseduje? Koju rečenicu često ponavlja? U koga je zaljubljen? Zašto ju je onda napustio? Šta je iskoristio za bekstvo sa svoje planete? Šta je obišao? Koga je na svom putu sretao? Koji stanovnik, njegov novi poznanik, vam je najzanimljiviji? Zašto? Ko je Malom Princu savetovao da obiđe Zemlju? Koja je po redu planeta Zemlja koju je posetio? Gde se na Zemlji spustio? Koga je sreo? U šetnji kroz pustinju na šta nailazi? Opišite scenu kada naiđe na vrt prepun ruža. Do kog zaključka dolazi? Zašto zaplače? Ko se tada pojavi? Zašto životinja koju je upoznao ne može da se igra sa njim? Šta znači pripitomiti nekoga? Koja osobina je potrebna za pripitomljavanje?  Šta će lisicu podsećati na dečaka? Koja boja se može vezati za Malog Princa? Zašto treba da dolazi kod lisice u isto vreme? Kojim danom lovci igraju sa devojkama? Šta je pri ponovnom odlasku do ružičnjaka Mali Princ shvatio? Ko ga je tome naučio? Po koju tajnu se princ vraća do lisice? Kada je naučio i shvatio da je on odgovoran za svoju ružu, koju odluku donosi? Kog dana su pilot i princ popili i poslednji gutljaj vode? Kada pođu u pustinju, šta traže? Kada naiđu na bunar? Šta Mali Princ zahteva od svog prijatelja da docrta ovci? On je ipak nešto zaboravio da doda crtežu. Šta? Kako to može da se odrazi po povratku na planetu na sudbinu ruže? Sa kim priča Mali Princ pored bunara na zidu? Oko čega se dogovaraju? Koliko je Mali Princ proveo na Zemlji? U šta pilot treba da pogleda pa da se seti svog malog prijatelja? Na šta će odlazak Malog Princa ličiti? Zašto mu je za povretak na njegovu planetu potrebna zmija? Koje je ona boje? Zašto povratak pomalo liči na smrt? Koliko je prošlo od odlaska Malog Princa sa Zemlje do sećanja na njega i pričanja priče o njemu?

Knjiga ,,Mali Princ’’ čita se sa grafitnom olovkom u ruci. Dobro je podvući najznačajnije i najzanimljivije misli (citate). Oni su stožeri za tumačenje dela, ali i za pripremu za izradu pisemnog zadatka koji sledi posle obrade ove lektire. Evo nekih koje sam ja odabrala:

,,Tužno je zaboraviti prijatelja.’’

,,Tajanstvena je zemlja suza.’’

,,Odrasli su vrlo čudni.’’

,,Uobraženi ljudi čuju samo pohvale.’’

,,Govor je izvor svih nesporazuma.’’

,,Odrasli vole brojeve.’’

,,Trebalo je da sudim po delima, a ne po rečima.’’

,,Od svakog treba tražiti ono što on može dati.’’

,,Čoveku nikada nije po volji, ma gde bio.’’

Svaki od ovih citata mogao bi biti tema na pismenom zadatku. Ipak, najčešće dajemo ove:

,,ČOVEK SAMO SRCEM DOBRO VIDI.’’

,,VAŽNO JE OČIMA NEVIDLJIVO.’’

Vredi promisliti i shvatiti koliko životne istine ima u njima!

,,Mali Princ'' - Antoan de Sent Egziperi
,,Mali Princ” – Antoan de Sent Egziperi

Da bismo što dublje zašli u priču i njeno razumevanje i tumačenje, prilikom čitanja valjalo bi zamišljati lik Malog Prica. Portret može da se načini na dva načina – da se ,,oslika’’ rečima i slikarskom četkicom. Zanimljivo je da u ovoj knjizi imamo oba pristupa. Pisac je nacrtao svog junaka, ali mu je rečima dodao malo boje. Tu je zlatna koja ga povezuje sa peskom pustinje u koju je stigao, žitom koje okružuje lisicu, plavom kosom, šalom iste boje, koji nikada ne skida, pa i zvezdama na nebu koje će njegovog prijatelja pilota uvek podsećati na njihov susret. Pored fizičkog izgleda, dat je i psihološki portret, jer malo-pomalo upoznajemo karakter ovog neobičnog dečaka. On uporno postavlja pitanja sve dok na njih ne dobije odgovor koji će ga zadovoljiti. S druge strane, ne odgovara kada njega nešto pitaju. Još uvek poseduje dečiju radoznalost, koju odrasli s godinama nepovratno izgube. Zato je i otišao sa svoje planete, zato on na pilotovom crtežu vidi zmijskog cara nacrtanog spolja i iznutra. Dobar primer za ilustarciju te osobine je i onaj kada prihvata nacrtanu kutiju u kojoj je ovca. Mali Princ je znatželjn, iskren, neiskvaren… Pratimo ga na njegovom putu na kom uči, preispituje se, razvija, menja.

U ovoj priči sve je tako jednostavno, pomalo fantazmagorično, fantastično i vrlo zagonetno. Karakteriše je simboličnost i višeznačnost. Zato je namenjena i deci i odraslima. Svako će je čitati i doživljavati na svoj način i naći nešto zanimljivo i posebno u njoj. Postala je jedna od najčitanijih knjiga svih vremena.

Ona, zapravo, samo na neobičan način priča priču o prijateljstvu, ljubavi, putovanju, usamljenosti, upoznavanju samog sebe. To su toliko opšte, univerzalne i večne teme da su i piscu i delu obezbedile besmrtnost.

,,- Gde su ljudi? – nastavi najzad Mali Princ. – Čovek je pomalo usamljen u pustinji.

– Čovek je usamljen i među ljudima – dobaci zmija.’’

Delo Antoana de Sent Egziperija vam pomaže da ne budete usamljeni ma gde da se nalazite!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *