ŽELIM…

ŽELIM… Želim na početku meseca decembra (pa i tokom njega) da vam ispričam šta želim. Spisak je dug. Stavke se protežu na dane, nedelje, mesece, pa i na više godina… Zato treba odmah da počnemo! Želim da u narednu godinu uđemo smejući se do suza. Da delimo zagrljaje kao reklamne flajere. Pevajmo iz glasa, jer […]

Continue Reading