Roman Zlatna žila, Ljiljana Šarac

,,ZLATNA ŽILA” – UVODNO POGLAVLJE

,,ZLATNA ŽILA” (UVOD) Brskovo, 1282. Prkosno ječi stena pod teretom užarenog uglja, naslaganih balvana i toplog žara. Kraš! Bum! Cak-cak-cak… Du-du-du! Krc-krc. Krrrrrrrrrr! Dum-dum-dum!… Bam! Bam! Bam! Uuuuuuuuuu! Kššššššššš…. Huuu… To najiskusniji kopači u novoj jami istrajno pokušvaju da stignu do nalazišta rude. *** Na planini Bjelasici, između vrhova Mučnice i Marinkovca, usečena je dolina […]

Continue Reading